Motie “jaarlijks 1000 euro voor elk gezin”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat het hele energie-akkoord, betreffende de “Energy-farming” geen gram CO2 bespaart
- dat het energie-akkoord mogelijk zelfs een verhoogde en versnelde CO2-emissie geeft
- méér CO2 de wereld aantoonbaar vergroend heeft en mogelijk een kleine veraangenaming van de temperatuur heeft bewerkstelligd

Overwegende:

- dat de CO2-doelstellingen daarmee niet meer dan een papieren wassen neus is
- dat CO2-emissie eerder een reden is om blij van te worden dan zorgen over te maken
- dat met de naderende energierevolutie door de 4e generatie kernenergie er in de toekomst eerder een CO2-tekort zal komen dan een overschot
- dat met het stoppen van het energieakkoord elk Brabants gezin er direct en indirect netto er € 1000 per jaar op vooruit gaat en dit een enorme economische stimulans betekent

Verzoekt het College:
- Alle getekende zaken betreffende energieopwekking, Energy-farming en (zonder subsidie) onrendabele overige maatregelen in energieakkoord(en) in te trekken

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg