Motie “Isolatie 0-op-meter aan markt overlaten”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat 0-op-de-meterwoning projecten nog veel kinderziektes vertonen
- dat resultaten (besparingen) in de praktijk vaak erg tegenvallen

Overwegende:

- dat het aan het bedrijfsleven is om met aantrekkelijke en renderende energiebesparingsproducten en financieringsconstructies te komen

Verzoekt het college:

- slechts faciliterend op te treden in energiebesparingstrajecten

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg