Motie “N279 4-baans”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat alle kunstwerken op de N279-Zuid Asten – Beek en Donk gemaakt worden voor 2x 2 rijstroken
Overwegende:
- dat 2x 2 rijstroken duidelijk meer capaciteit biedt, hetgeen noodzakelijk is bij calamiteiten op het hoofdwegennet (A67/A2/A50) - het meteen aanleggen als 2x 2 rijstroken normaliter goedkoper is dan later een rijbaan toevoegen
Roept het college op:
- de planning van de N279 tussen Beek en Donk en A67-Asten te dimensioneren op 2x 2 rijstroken in plaats van 2x 1 rijstrook
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg