Motie "Brabantse cultuur omslag"

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2016 ter bespreking van Begrotingswijziging 28 -16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020,

Constaterende dat:

- De inzet voor professionele kunsten in de periode 2017 – 2020 wordt verhoogd door begrotingswijziging 28-16 (Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020);

Overwegende dat:

- Subsidie voor professionele kunsten niet het juiste instrument is;

- Een florerend Brabants verenigingsleven vele malen essentiëler is voor Brabant, de leefbaarheid in Brabant en de vrijetijdseconomie dan gesubsidieerde kunst;

- Een florerend Brabants verenigingsleven en levendige dorpen en steden een veel betere basis zijn voor professionele kunst dan het subsidie-infuus;

Verzoeken het college:

- Om het Brabantse cultuurbeleid tot basisvoorzieningen voor het Brabantse verenigingsleven te beperken.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Willem Bakker