Motie ontmoedingen nertsenfokkerijen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van 80/16 Statenvoorstel Begroting 2017,

Constaterende dat:

Het fokken van nertsen en andere pelsdieren per 1 januari 2024 verboden wordt in Nederland;

Dat de nertsenfokkerijsector nog steeds uitbreidt;

Dat Nederland na China, Denemarken en sinds kort Polen de grootste bontproducent ter wereld is en dat iets minder dan de helft van de 160 Nederlandse nertsenfokkerijen in Noord-Brabant staat, met Gemert-Bakel als absolute koploper;

Overwegende dat:

Het ethisch niet verantwoord is om de dieren louter voor hun pels in gevangenschap te fokken;

Uit over de afgelopen jaren gehouden opinieonderzoeken blijkt dat het merendeel van de Nederlanders de bontproductie afwijst;

Besluiten:

Dat GS met diens beschikbare instrumenten de uitbreiding en/of verplaatsing van nertsen- en andere pelsdierenfokkerijen in Noord-Brabant zoveel mogelijk dient te ontmoedigen;

Dat GS nertsenfokkers niet meer in aanmerking laat komen voor eventuele nieuwe financieringsregelingen (anders dan wettelijk verplicht) vanuit de provincie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Marco van der Wel Hagar Roijackers

PVV Noord-Brabant Partij voor de dieren GroenLinks