MOTIE verbeterde surveillance in het buitengebied

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Brabant landelijk de koploper is in drugsdumpingen;Uit cijfers van de politie blijkt dat er vorig jaar in Brabant op 101 plekken drugsafval is gevonden en dat dat 54 drugsdumpingen meer zijn dan een jaar eerder;Het meeste afval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals parkeerplaatsen en verlaten wegen;

Overwegende dat:

De problematiek van drugsdumpingen hardnekkig is;

Drugsdumpingen tot ernstige verontreinig van het milieu kunnen leiden;Een gecombineerde aanpak van repressieve en preventieve maatregelen nodig is om het aantal drugsdumpingen te verlagen; Het daarom wenselijk is om de surveillance in het buitengebied te verbeteren door middelen toe te kennen voor de inzet van meer oren en ogen in het veld;

Verzoeken GS:

Ervoor te zorgen dat het project SSIB blijvend ingezet kan worden en hiervoor voldoende financiële en/of andere middelen beschikbaar te stellen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant