MOTIE slim weven A2 en A16

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

- er zowel bij de knooppunt Klaverpolder (A16-A17) als bij knooppunt Empel (A2-A50-A59 + invoeger Kerkdriel) bijna dagelijks sprake is van ernstige congestie

Overwegende dat:

- het huidige systeem van in- en samenvoegen van verkeer kennelijk niet de meest optimale is

- bijvoorbeeld een langer doorgetrokken streep (zie A40 Rijnbrug Duisburg) of het eerder samenvoegen van rijstroken op een aanloopweg (zie knooppunt Oud Dijk A18-A12 bij Zevenaar) uiterst effectief lijkt

Roepen het college op:

- in samenwerking met (onder andere) het Rijk en de Automotivecampus onderzoek te doen naar en proeven doen met innovatieve oplossingen om de doorstroming te verbeteren

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant