MOTIE N270 snel en beter aanpakken

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017 ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

- De N270 tussen Helmond en de Limburgse grens gevaarlijk en druk is

- De huidige plannen vooral voorzien in meer kruisingen met verkeerslichten

Overwegende dat:

- hier snel kan en moet ingegrepen worden om de veiligheid en de doorstroming te vergroten

- de weg ook zou moeten kunnen dienen als bypass in geval van calamiteiten op de A67

- ongelijkvloerse kruisingen daartoe het geëigende middel zijn

Roepen het college op:

- de huidige plannen verbeterd uit te werken met een zoveel als mogelijk ongelijkvloerse en veilige uitvoering van de N270 tussen Helmond en de Limburgse grens

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant