Motie "geef het kapitaal terug aan de burger"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019

Constaterende dat:

- de provinciale immunisatieportefeuille ruim 2,3 miljard euro in omvang is;
- de economie het afgelopen jaar weliswaar groeide, maar de burgers in de portemonnee daar onvoldoende van hebben gemerkt:

"Zorgwekkend blijft dat de gemiddelde Nederlander de economische bloei amper terugziet in de eigen portemonnee. De lonen strompelen achter de bbp-groei aan. Mede hierdoor valt de consumptie door huishoudens tegen vooral in het afgelopen kwartaal."[1]

"De koopbereidheid neemt af in oktober. Deze deelindicator komt uit op 6, tegen 8 in september. Consumenten zijn iets minder positief over hun financiële situatie en zij vinden de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen."[2][3]

Overwegende dat:

- een overheid zo klein mogelijk moet zijn en zich moet beperken tot de kerntaken;
- het college geen kapitaal moet inzetten op zaken die door de markt worden geregeld;
- groei van de bestedingen van de huishoudens achterblijft[4], terwijl dergelijke groei juist een positief effect kan hebben op de Brabantse economie.

Spreken uit dat:

De middelen uit de Essent portefeuille terug zouden moeten naar de Brabanders, zodat een impuls voor de Brabantse economie ontstaat, en de Brabanders zélf kunnen bepalen waaraan zij het geld willen besteden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen 

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.volkskrant.nl/economie/hoogste-groei-nederlandse-economie-sinds-2007-hoe-lang-kan-dit-nog-doorgaan-~b39f7977/ 

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/consument-minder-positief-in-oktober 

[3] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83693NED/table 

[4] CPB. Middellange termijnverkenning 2018-2021