motie “Onderzoek naar Slimme oplossing Veghel: de Luikse spookrijder”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, ter bespreking van statenvoorstel 70/18 A PIP N279 Veghel - Asten

Constaterende dat:

- Een verkeerslichtenvrije doorstroming op het huidige tracé in Veghel de voorkeur heeft
- Verkeerslichten de doorstroming hindert en zorgt voor meer geluid en vervuiling

Overwegende dat:

- een 2x 2-baans variant zonder verkeerslichten niet overal mogelijk is ter hoogte van Veghel
- maar met een foefje van bewust een stukje spookrijden en “Luikse duikers”(zoals de weg in Luik naast de Maas is aangelegd) de doorstroming tóch soepel kan door een systeem als in de bijlage

Roepen het college op

Om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een innovatieve oplossing voor een verkeerslichtenvrije doorstroming op de N279 bij Veghel (excl. aansluiting A50) op basis van de schets op de bijlage of een nog te ontwikkelen variant daarop.

en gaan over tot de orde van de dag

namens de PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

 

BIJLAGE

Veghelduikers: slim spookrijden gecombineerd met de Luikse Maasvariant:

- Verkeer richting Helmond heeft verkeerlichtenvrije rijbaan langs het kanaal met afritten vóór de opritten langs
- Verkeer richting ’s Hertogenbosch heeft een verkeerslichtenvrije rijbaan die steeds onder de af- en oprit van de afslagen van de andere rijrichting door duikt (Luikse oplossing)
- Verkeer van en naar Veghel dat van Den Bosch komt en naar Helmond wil kruist elkaar op enige afstand Veghel in en wisselt daar m.b.v. verkeerlichten van rijstrook. Men rijdt dus even “spook”. Deze lichten zijn zo af te stellen dat ze voorkomen dat een file Veghel ín terugslaat op de doorgaande N279

Veghelduikers