Motie verantwoording van de prestaties en de bestedingen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 24 mei 2019, behandelend de Jaarrekening 2018,

Constaterende dat:

- de provincie de afgelopen jaren sinds het doorvoeren van een stelselwijziging in de jaarrekening de spelregels van het BBV onvoldoende heeft nageleefd;

- de provinciale jaarrekening jaar na jaar bol staat met prestatie-indicatoren die vooral iets zeggen over het werk van het ambtelijk apparaat, in plaats van wat er wordt gerealiseerd voor burgers en bedrijven;

Overwegende dat:

- de stelselwijziging van 2012 gezorgd heeft voor een breuk in de samenhang tussen de 'wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost'-vraagstukken, wat problematisch is in het kader van de controlerende rol van de volksvertegenwoordiging;

- sturing geven en het vervullen van de controlerende rol van de volksvertegenwoordiging informatie vereist die het mogelijk maakt die rol te vervullen;

Dragen GS op om:

- de verantwoording van prestaties voortaan vanuit het perspectief van de burgers en bedrijven vorm te geven

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen