Motie Inzetten op diervriendelijke vangmethoden wasbeer

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023

Constaterende dat:


• Het provinciebestuur heeft besloten dat de wasbeer in Brabant afgeschoten mag worden om verspreiding van het dier in de provincie te voorkomen;

Overwegende dat:
• Er genoeg diervriendelijke methodes voorhanden zijn om de vestiging van de wasbeer in Brabant tegen te gaan;
• De provincie Limburg de beslissing van afschieten al wijselijk heeft teruggedraaid en gaat inzetten op vangen in plaats van bejagen;

Verzoeken GS:
• Het voorbeeld van Limburg te volgen en niet over te gaan op afschot, maar intensief in te zetten op diervriendelijke (vang)methoden om de verspreiding van de wasbeer te bedwingen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant