MOTIE boeren ongemoeid laten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• de Raad van State de PAS-maatregel heeft verworpen;

Overwegende dat:
• momenteel de meest verregaande plannen de ronde doen, zoals het halveren van de veestapel wat talloze ondernemers in de agrarische sector het faillissement in zou drijven;
• de Brabantse agrarische sector tot de meest innovatieve, diervriendelijke en milieuvriendelijke ter wereld behoort;
• talloze boeren in Brabant die dag in, dag uit keihard werken om ons van kwalitatief hoogwaardig voedsel te voorzien door plannen als het halveren van de veestapel in onzekerheid worden gestort;
• onze boeren alle steun verdienen;

Dragen GS op:
• om te garanderen dat welke oplossing dan ook maar voor de stikstofkwestie wordt gevonden, de agrarische sector zo veel mogelijk ongemoeid wordt gelaten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant