Motie “spoedmaatregelen verkeer ter hoogte Strabrechtse- en Leenderheide”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

- er ter hoogte van natuurgebieden de Strabrechtse Heide en Leenderheide (Natura2000) grote problemen zijn met de verkeersdruk en filevorming
- er rond Eindhoven en Helmond geen goede alternatieven zijn op onderliggend wegennet in geval van calamiteiten op de A67

Overwegende dat:

- op constante snelheid rijdend verkeer aanzienlijk schoner rijdt dan telkens remmend en optrekkend verkeer
- aan de noordzijde van Eindhoven en Helmond geen Natura2000 gebied aanwezig is
- een agglomeratie met de omvang van het stedelijk gebied Eindhoven – Helmond niet zonder ruitstructuur kan voor een goede verkeersafwikkeling

Verzoeken het college:

- onderzoek te doen naar een verbinding met tenminste 2x 2 rijbanen tussen de A67 bij Asten en de A58 bij Ekkersrijt aan de oost- en noordzijde van Helmond
- bij de minister aan te dringen op zo spoedig mogelijke verbreding van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg