MOTIE “Geen onomkeerbare ingrepen op de Peel”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• Er vergevorderde plannen zijn om in de Deurnsche Peel het veen te laten terugkeren;
• Deze ‘vernatting’ van de Peel op ongelooflijk veel bezwaren stuit bij direct omwonenden ;
• Een onderzoek uitgevoerd door Ondernemer Henny van Ooij uit Liessel duidelijk heeft gemaakt dat de gevolgen van de vernattingsmaatregelen veel groter zijn dan voorzien ;

Overwegende dat:
• De vernattingsmaatregelen voor gevaarlijke situaties kunnen gaan zorgen, bijvoorbeeld overstromingen na zware regenval waarbij ook afval van een nabijgelegen vuilstort kan worden verspreid;
• De veiligheid van Brabantse burgers altijd vóór Europese natuurambities dient te gaan;

Dragen GS op:
• Om een onafhankelijke en onbevooroordeelde wetenschappelijke commissie in te stellen die alle veiligheidsrisico’s van de vernatting van de Peel in kaart brengt;
• Om geen onomkeerbare ingrepen te doen met betrekking tot de vernatting van de Peel totdat alle veiligheidsrisico’s zorgvuldig in kaart zijn gebracht;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon