MOTIE “onderzoek technologische innovaties buitengebied”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• Brabant nog steeds zucht onder drugs- en afvaldumpingen;
• Het meeste afval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals parkeerplaatsen en verlaten wegen;
• Veiligheid binnen het nieuwe college een speerpunt is geworden;
• Het college in de beantwoording op schriftelijke vragen van de PVV heeft aangegeven dat er samen met partners wordt gekeken naar welke aanpak het beste bijdraagt aan het voorkomen van dumpen van (drugs)afval en aan de repressieve aanpak van de verschillende vormen van criminaliteit in het buitengebied en dat de inzet van cameratoezicht hierbij een optie is;

Overwegende dat:
• De problematiek van drugsdumpingen hardnekkig is;
• Drugsdumpingen tot ernstige verontreinig van het milieu kunnen leiden;
• Er naast cameratoezicht ook gedacht kan worden aan ook kleine zelfsturende voertuigen die toezicht houden;

Verzoeken GS:
In de bestuursopdracht in ieder geval te laten terugkomen
• De vorderingen in de gesprekken met de partners over de aanpak van dumpingen;
• Mogelijkheden van cameratoezicht en innovatieve hulpmiddelen (bijvoorbeeld mini-drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s, geluidssensors, augmented-reality, etc);
• Mogelijkheden van de inzet van (kleine) zelfsturende en/of op afstand bestuurbare voertuigen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant