Motie “Stop de energietransitiewaanzin”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van voorstel 54 / 19 Begroting 2020

Constaterende:


- dat de energietransitie en “van gas los”-strategie niet alleen oliedom, maar met een kostenplaatje van al snel 100.000 tot 200.000 euro per Brabants huishouden bij een Brabants effect op de wereldtemperatuur van in totaal een louter theoretische en niet meetbare 0,00001 graad Celsius ook waanzinnig duur is

Overwegende dat:
- het volslagen idioot is om op de ingeslagen energietransitie-weg door te gaan

Verzoeken het college:
- om te stoppen met de waanzinnige energietransitie, inclusief het “van gas los”- waanidee

en gaan over tot de orde van de dag
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg