Motie “Biomassa is niet duurzaam” Klimaatakkoord

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 56 / 19 Voorstel voor een klimaatakkoord,

Constaterende dat:

- in 2014 al het rapport van het PFPI verscheen, getiteld “Trees, trash and toxics, how biomass has become the new coal” , waarin geconstateerd wordt dat de stook van biomassa op alle fronten tenminste 800% viezer is dan gas, ruim 2x meer CO2 emisseert dan gas en zelfs meer vervuilt en CO2 emisseert dan kolen
- inmiddels vele andere onderzoeken hetzelfde beeld laten zien, waaronder een recent onderzoek van DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overwegende dat:

- de constateringen voldoende aanleiding geven om biomassa (mee-)stook niet als “duurzaam” te bestempelen

Spreken uit:

De (mee-) stook van biomassa is niet duurzaam

 en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg