MOTIE INLEGVEL BESTUURSAKKORD

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de ontstane politieke situatie na het opstappen van 2 gedeputeerden uit het college van GS,

Constaterende dat:

- 2 gedeputeerden zijn opgestapt uit het college nadat een deel van de coalitie in PS geen steun gaf aan plannen van het college met betrekking tot de landbouw

- onduidelijk is geworden of en zo ja welk deel van het bestuursakkoord precies nog op steun kan rekenen van de partijen die hun handtekening onder het akkoord hebben gezet.

- tevens onduidelijk is geworden of en zo ja welk deel van het inlegvel van het bestuursakkoord (Aanvullende afspraken veehouderij d.d. 7 juni 2019) precies nog op steun kan rekenen van de partijen die hun handtekening onder het inlegvel hebben gezet.

 

Overwegende dat:

- duidelijkheid gewenst is voor de landbouwsector

- de partijen die hun handtekening hebben gezet onder het inlegvel (Aanvullende afspraken veehouderij d.d. 7 juni 2019) nu de mogelijkheid hebben om in elk geval die beloftes die zij daarin hebben opgenomen, te herbevestigen

Besluiten:
Het inlegvel (Aanvullende afspraken veehouderij d.d. 7 juni 2019) onverkort te herbevestigen als MINIMAAL uitgangspunt voor omgang met de sector.

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Maikel Boon

PVV Noord-Brabant