MOTIE VAN WANTROUWEN COLLEGE VAN GS 22 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de ontstane politieke situatie na het opstappen van 2 gedeputeerden uit het college van GS,

Constaterende dat:

- 2 gedeputeerden zijn opgestapt uit het college nadat een deel van de coalitie in PS geen steun gaf aan plannen van het college met betrekking tot de landbouw

- duidelijk is geworden dat een deel van het bestuursakkoord niet meer op steun kan rekenen van de partijen die hun handtekening onder het akkoord hebben gezet.

Overwegende dat:

- Brabant gebaat is bij een nieuw bestuur

Besluiten:

Hun vertrouwen in het college van Gedeputeerde Staten op te zeggen

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Maikel Boon

PVV Noord-Brabant