MOTIE “redelijke termijn voor use it or lose it”

 Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 december 2019, ter bespreking van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Constaterende dat:


• Het college het 'Use it or lose it'-principe wil invoeren, waardoor ruimte in een vergunning die niet gebruikt wordt na een bepaalde tijd komt te vervallen;

Overwegende dat:
• Brabantse veehouders in de nabije toekomst hun ongebruikte vergunningsruimte nog nodig kunnen gaan hebben bij het realiseren van noodzakelijke investeringen;
• Het daarom onacceptabel is als op korte termijn al het 'Use it or lose it'-principe zou worden toegepast;

Dragen GS op:
• In gesprek te gaan met de agrarische vertegenwoordigers om in overeenstemming te komen over een redelijke termijn voor het vervallen van vergunningsruimte als gevolg van het 'Use it or lose it'-principe;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant