Amendement “geen verhoging subsidiepercentage EVZ’s”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 januari 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 41/19 B “Aanpassingen in het EVZ-beleid”

Besluiten:

“tot het vaststellen van een subsidiepercentage van 75% voor de gemeentelijke delen van de EVZ’s.”

Te wijzigen in:

“1) tot het handhaven van het subsidiepercentage van 50%;
2) de middelen die vrij zijn gekomen na de actualisatie van de EVZ-opgave terug te laten vloeien naar de algemene middelen van de provincie.”

PVV Noord-Brabant
Maikel Boon