Amendement “controleprotocol voor de accountantscontrole”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 januari 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 07/20 B “Controleprotocol accountant 2019 en 2020”

Besluiten:

“Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening provincie Noord-Brabant 2019 t/m 2020 vast te stellen.”

Te wijzigen in:

“Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening provincie Noord-Brabant 2019 vast te stellen.”

Toelichting:
Omdat de nieuwe accountant pas zeer recent is gekozen, zou het verstandig zijn om het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening voorlopig alleen vast te stellen voor het jaar 2019. Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening voor 2020 kan op een later moment worden vastgesteld, nadat de woordvoerders Financiën hier nader over hebben kunnen overleggen en wellicht tot andere inzichten zijn gekomen voor wat betreft de rapportagetoleranties.

PVV Noord-Brabant
Patricia van der Kammen