Motie "luchtwassers geen gewenste oplossing"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 februari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Spreken uit:


• Dat luchtwassers geen gewenste oplossing zijn voor de kalverhouderij;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant