Motie afbouwen subsidierelatie BMF

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• Het bestuursakkoord duidelijk maakt dat de provincie Brabant het de komende jaren met minder budget moet gaan doen;
• De provincie volgens het bestuursakkoord vanwege een vernieuwende herpositionering de samenwerkende partijen uit de sectoren sport, cultuur en vrijetijdseconomie gaat voorbereiden op een geleidelijke afbouw van de subsidierelaties, richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023;

Overwegende dat:
• Vanwege het afnemende budget van de provincie iedereen een beetje zal moeten inleveren;
• Lokale milieuverenigingen de provincie prima rechtstreeks weten te vinden;
• De vernieuwende herpositionering die het nieuwe college wil hanteren voor de sector vrije tijd ook zou moeten gelden voor organisaties als de BMF;
• Het met het oog op de stabiliteit voor de lange termijn voor het BMF van belang is om de afhankelijkheid van provinciale subsidies geleidelijk af te bouwen;

Dragen GS op:
• De subsidierelatie met de BMF geleidelijk af te bouwen richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant