Motie onderzoek haalbaar en betaalbaarheid (mobiel) cameratoezicht in het buitengebied

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• Brabant nog altijd landelijk koploper is qua drugs- en afvaldumpingen;
• Het meeste afval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals parkeerplaatsen en verlaten wegen;
• De huidige coronacrisis het probleem van dumpingen alleen maar heeft verergerd;[1]

Overwegende dat:
• De problematiek van dumpingen hardnekkig is;
• Drugsdumpingen tot ernstige milieuverontreiniging kunnen leiden;
• Verschillende toezichthoudende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap aan hebben gegeven dat cameratoezicht een ondersteunend middel kan zijn bij de preventieve en repressieve aanpak van dumpingen;

Verzoeken GS:
• Om te onderzoeken in welke (deel)gebieden van het Brabantse buitengebied de inzet van (mobiel) cameratoezicht haalbaar en betaalbaar is en kan bijdragen aan preventieve en repressieve aanpak van dumpingen;
• Om de eventuele kosten van het plaatsen van (mobiele) camera’s in deze specifieke gebieden in kaart te brengen;
• In overleg te treden met o.a. justitie, politie, SSiB, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties en met hen te bespreken of cameratoezicht in het buitengebied in beleid kan worden gegoten en in hoeverre de provincie hieraan een bijdrage kan leveren;
• De uitkomsten hiervan te rapporteren, zodat PS een afgewogen oordeel kan vellen over de mogelijkheid tot uitbreiding en aanscherping van het (camera)toezicht in bossen en het buitengebied;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3203854/enorme-drukte-bij-milieustraten-zorgt-voor-meer-afvaldumpingen-in-brabantse-natuur