MOTIE “onderzoek technologische innovaties toezicht buitengebied”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• Het buitengebied van Brabant steeds vaker te maken krijgt met (ondermijnende) criminaliteit;
• Brabant nog steeds koploper is in het aantal drugs- en afvaldumpingen;
• De huidige coronacrisis het probleem van dumpingen alleen maar heeft verergerd;

Overwegende dat:
• Moderne technologische innovaties kunnen helpen bij het vergroten van de publieke veiligheid;

Verzoeken GS:
• Om zo spoedig mogelijk te rapporteren over de vorderingen in de gesprekken met de partners over de aanpak van dumpingen;
• Hierbij ook een update te geven over de onderzochte mogelijkheden van cameratoezicht en over de proeven die al gedaan zijn met innovatieve hulpmiddelen (zoals mini-drones, robotisering, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s, geluidssensors, augmented-reality, etc.);
• In de onderzoeken en gesprekken met de partners de mogelijkheid van (kleine) zelfsturende en/of op afstand bestuurbare voertuigen die toezicht houden te betrekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3203854/enorme-drukte-bij-milieustraten-zorgt-voor-meer-afvaldumpingen-in-brabantse-natuur