Motie géén Unesco klimaat- en duurzaamheidsagenda bij de Waterlinies

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 39/20 Oprichting Gemeenschappelijke orgaan Hollandse waterlinies.

Constaterende dat:

- Unesco in het nieuwe Watermuseum in Den Bosch haar klimaat- en duurzaamheidsagenda uitdraagt;

Overwegende dat:

- Het uitdragen van een klimaat- en duurzaamheidsagenda niets te maken heeft met het beschermen van erfgoed;

Roept het college op:

Het project de Waterlinies niet te laten gebruiken voor de Unesco klimaat- en duurzaamheidsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem