MOTIE Paalkamperen in de Brabantse bossen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Staatsbosbeheer 1 juli 2020 gestopt is met paalkamperen door te veel overlast;
• Paalkamperen decennialang dé manier was om gratis en legaal en met minimale middelen te overnachten midden in de natuur;

Overwegende dat:
• Dit erg vervelend is voor de recreanten die wél voor hun rust van de paalkampeerterreinen genoten;

Verzoeken GS:
• Om in gesprek te gaan met terreinbeherende organisaties over de mogelijkheden om nieuwe paalkampeerplekken mogelijk te maken voor Brabantse kampeerders en deze plekken te zoek op plaatsen waar de natuur zo weinig mogelijk wordt belast en waar adequate handhaving mogelijk is;
• Bij uitgifte nieuwe geschikte terreinen in het kader van het NNB ook te kijken naar de mogelijkheden van paalkamperen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant