MOTIE Minder zwerfafval in Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Brabantse provinciale wegen en bermen bezaaid liggen met zwerfafval en dit tot veel ergernis leidt[1];
• De problematiek van zwerfafval hardnekkig is;
• Zwerfafval tot ernstige verontreinig van het milieu kan leiden en schadelijk is voor de Brabantse fauna;

Overwegende dat:
• Dat de huidige aanpak tegen zwerfafval niet afdoende werkt;

Verzoeken GS:
• Om zo spoedig mogelijk middels een memo te rapporteren over de mogelijkheden van innovatieve hulpmiddelen voor toezicht en handhaving om zwerfafval langs provinciale wegen tegen te gaan;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.bd.nl/brabant/zwerfafval-in-brabant-van-bankstellen-in-het-bos-tot-uitpuilende-containers~a55fb8ba/