Amendement geheimhouding Grizzly Pivot Park

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 juni 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 32/21 Bekrachtiging geheimhouding dossier financiering vervangende nieuwbouw “Grizzly” op Pivot Park”

Besluiten in Ontwerpbesluit 32/21 B

de tekst:

"besluiten: tot geheimhouding ten aanzien van op de ondergenoemde documenten:
a. Waardering businesscase Grizzly EY;
b. Taxatierapport Grizzly EY;
c. Notitie fiscale aspecten EY;
d. Strategie Pivot Park; en
e. Vastgoedvisie Pivot Park 2018."

Te wijzigen in:

“besluiten: tot geheimhouding van geheimhoudingsrelevante onderdelen van de volgende genoemde documenten
a. Waardering businesscase Grizzly EY;
b. Taxatierapport Grizzly EY;
c. Notitie fiscale aspecten EY;
d. Strategie Pivot Park; en
e. Vastgoedvisie Pivot Park 2018.

Toelichting:
Op grond van de WOB kunnen uitsluitingsgronden op de openbaarheid van documenten van toepassing zijn. Ondanks dat zulke uitsluitingsgronden legitiem (kunnen) zijn, bepaalt de WOB tegelijkertijd dat er per document of deel van document gemotiveerd moet worden waarom tot geheimhouding wordt besloten.
Documenten waarvan delen onder geheimhouding vallen, worden voor het resterende gedeelte geacht openbaar te zijn.

 

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen