Amendement “Geen investeringen in fondsmiddelen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, behandelend Verordening treasury Noord-Brabant 2021

Besluiten dat in ontwerpbesluit 29/21 B

artikel 3.2, lid 5 onderdeel c als volgt komt te luiden:

“c. uitzettingen vanuit de immunisatieportefeuille plaatsvinden in de
volgende categorieën:
1°. beleggen;
2°. krediet verstrekken;”

en
lid 5 onderdeel d vervalt.

 

Toelichting:
Met het bedoelde lid c onderdeel 3 van investeringen beoogt GS onder meer geld uit de immunisatieportefeuille tot een verlengstuk van de beleidsprogrammering te maken, bijvoorbeeld door het in fondsen of investeringen te stoppen.
De publieke taak oprekken en in omvang laten toenemen zonder dat daartoe een democratische kaderstelling heeft plaatsgevonden is onwenselijk.

 

 

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant