MOTIE: XXL-logistiek en arbeidsmigratie schrappen uit het economisch programma

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022 ter bespreking van Statenvoorstel Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

- Een groot deel van de (XXL-)logistiek in Noord-Brabant enkel doorvoer voor het buitenland betreft[1][2], een feit dat ook in andere bronnen stelselmatig wordt aangehaald;
- Doorvoerlogistiek weliswaar in termen van het BNP bijdraagt aan de economie, maar in termen van banen blijkt de bijdrage aan de economie (lokale werkgelegenheid) slechts zeer gering. Ook levert de XXL-logistiek slechts zeer weinig arbeidsplaatsen in verhouding tot de benodigde oppervlakte;
- Voor de logistiek stelselmatig veel arbeidsmigranten worden ingezet, werknemers die voor Nederlandse begrippen uitermate goedkoop zijn voor werkgevers (zowel ten aanzien van het salaris alsook fiscale voordelen, en het gemak waarmee eventuele kosten op de samenleving kunnen worden afgewenteld);
- De Arbeidsinspectie stelt[3] dat er veel redenen zijn om te streven naar minder arbeidsmigranten – zoals uitbuiting en de woningnood, maar ook het milieu;
- De Arbeidsinspectie concludeert "“Het zijn vooral werkgevers en uitzendbureaus die profiteren, de lasten en de kosten zijn voor de samenleving.[2]”
- Inspecteur-generaal de Boer van de Arbeidsinspectie stelt[4]: "Juist het ‘ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel’ zorgt ervoor dat bedrijven weinig prikkels voelen om te innoveren of arbeidsvoorwaarden te verbeteren"

Overwegende dat:

- van XXL-distributiecentra gerust gesteld kan worden "Ze verpesten het landschap, souperen de schaarse ruimte op, zorgen voor nog meer files, trekken hoofdzakelijk arbeidsmigranten aan waarvoor geen huisvesting is en voegen niets toe aan de producten die ze binnenkrijgen."
- Het tijd is dat we resoluut kappen in Brabant met dozenschuivende distributiecentra en kiezen voor bedrijven die passen bij de Brabantse economie.
- Het in stand houden van het lage-lonen verdienmodel met de exploitatie van arbeid en huisvesting van arbeidsmigranten tegelijkertijd ook nog eens de Nederlandse werknemer op achterstand zet;
- Het dus niet uit te leggen is om een verdienmodel zoals dat van arbeidsmigratie willens en wetens in stand te houden door in te zetten op het soort bedrijvigheid dat vooral arbeidsmigranten aan een baan helpt.

Besluiten:

De inzet op XXL-logistiek alsmede arbeidsmigratie te schrappen uit het economisch programma en hiervoor in de plaats in te zetten op bedrijvigheid die Brabanders een fatsoenlijke boterham biedt.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant

[1] https://pointer.kro-ncrv.nl/onderzoeken/verdozing-in-nederland 

[2] https://www.trouw.nl/economie/arbeidsinspectie-wil-minder-arbeidsmigranten~b6564987/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

[3] https://www.parool.nl/nederland/inspectie-arbeidsmigratie-is-heilloze-weg-laat-bevolking-niet-verder- 

[4] https://www.parool.nl/nederland/inspectie-arbeidsmigratie-is-heilloze-weg-laat-bevolking-niet-verder-groeien~b26fb464/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.