Motie Provinciaal bezwaar tegen AZC Pettelaarpark

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:
• De gemeente ’s-Hertogenbosch en het COA voor maximaal vijf jaar 250 asielzoekers willen gaan huisvesten in hotel Mövenpick op het Pettelaarpark;
• Dat volgens de burgemeester van ’s-Hertogenbosch de CdK ook als ‘buur’ op de hoogte is gesteld;

Overwegende dat:

• Overal waar in Nederland AZC’s worden gevestigd dit gepaard gaat met overlast en criminaliteit en deze vestiging ook gevolgen kan hebben voor de sociale veiligheid rond ons provinciehuis;
• Er veel weerstand is vanuit de naastgelegen Gestelse Buurt en daarmee de directe leefomgeving van het Provinciehuis;

Roepen GS op:
• Namens de provincie Noord-Brabant, als belanghebbende “buurman” van Hotel Mövenpick, bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning die de gemeente ’s-Hertogenbosch voornemens is te verlenen voor de vestiging van een AZC in het hotel op het Pettelaarpark;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant