Motie ijkpunten

Voorzitter,

Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer lijkt een stuk vriendelijker dan dat het eigenlijk is. De ijkpunten zijn opgesteld om te voorkomen dat geld middels allerlei subsidies richting goed bedoelde, maar veelal volstrekt nutteloze en eenmalige zaken verdwijnt.

 

voorzitter, dat is iets dat de pvv fractie van harte ondersteunt! Maar... dan lees je verder... Die ijkpunten waren al ijkpunten geworden omdat criteria een te strak keurslijf zouden geven.

Na de gebruikelijke polderellende in PS en de, met name op elitehobbies wat lastig te nemen horden, qua ijkpunten, begon de puinhoop weer: door toevoegingen als "in beginsel", "zoveel mogelijk" en " in principe" zijn de ijkpunten al helemaal geen criteria meer, ook geen ijkpunten meer met betekenis, maar slechts een investeringsstrategie met accenten, waar het subsidiemonster al weer stevig op de loer ligt om ondanks ijkpunten 2, 3, 4, 5, 6 en vooral de revolverende nummer 7 flink te gaan eten in de enorme ruif die klaar ligt.

de PVV ziet graag dat de aanbevelingen van de rekenkamer worden overgenomen en uitgevoerd. We zouden ook graag zien dat de ijkpunten een stuk meer als criteria worden gezien en niet als loze en bovenal hinderlijke voorwaarden waar te pas en te onpas omheen gelopen kan worden.

De PVV zou ook graag nog een ijkpunt toegevoegd zien, volgens ons met afstand het belangrijkste ijkpunt: er moet een substantieel draagvlak zijn onder de bevolking. Immers: wie betaalt, bepaalt. Zaken moeten niet meer doorgedrukt kunnen worden tegen de zin van een grote meerderheid van de bevolking. Bij gevoelige kwesties zouden enquetes, bij zeer belangrijke zaken ook referenda toegepast kunnen worden om te zien in hoeverre aan dit ijkpunt is voldaan. Om die reden vraag ik, en verwacht ik uw steun voor de motie hieromtrent die u zojuist ontvangen heeft.

2e termijn

Voorzitter, de motie voor draagvlak hebben wij niet voor niets ingediend. Onderzoeksburo Tangram heeft voor Omroep Brabant aan brabant gevraagd waarop wat hen betreft bezuinigd kan worden.

De antwoorden moeten voor het huidige bestuur als een keiharde klap in het gezicht aankomen: want wat blijkt: brabant zit helemaal niet te wachten op cultuursubsidies, en ook niet op subsidies voor topsportvoorzieningen en duurzaamheidsregelingen als energiebesparing en dergelijke.

Brabant ziet geheel terecht niet de meerwaarde van tilburgs 4 hockeystadions aan de Bredaseweg in Tilburg, aan elektrisch aangedreven bussen in Den Bosch die een miljoen per jaar kosten en al helemaal niet aan het uitgeven van 100 miljoen aan culturele feestjes. Het had allemaal voorkomen kunnen worden wanneer het belangrijkste ijkpunt: draagvlak, was toegevoegd.

Motie:

Constaterende dat in de huidige ijkpunten draagvlak geen rol speelt, draagt de provinciale staten geduputeerde staten op het volgende ijkpunt toe te voegen aan de "ijkpunten investeringsstrategie Agenda van Brabant":

investeringen dienen een substantieel draagvlak te hebben onder de brabantse bevolking.

en gaat over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg PVV NB