Motie: intensiveren handelsbetrekkingen met Israël

Voorzitter,

Hierbij een korte toelichting bij deze motie. Er is bewust voor gekozen om deze motie apart in te dienen als motie vreemd aan de orde van de dag en niet bij het agendapunt over het economisch programma. Dit omdat dit programma de focus legt op brede uitgangspunten om de basis op orde te krijgen, het is niet de bedoeling dat deze motie ondergeschikt wordt gemaakt aan deze beleidsvelden – maar verdient specifieke aandacht.

Er is namelijk sprake van een unieke kans voor Brabant en dan met name voor de R&D ontwikkelingen in onze provincie. De innovatieve ontwikkelingen in Israël sluiten perfect aan op de sectoren die onze Brabantse economie zo sterk maken, zoals hightech, health, pharma en agrofood. Israël staat aan de wereldtop op R&D gebied en de mondiale vraag naar hun technologie is groot. Door hier als Brabant aansluiting te zoeken ontstaan uitgelezen kansen in deze tijd van economische crisis.

Het belang van Israël voor de technologische wetenschappen werd op 27 april j.l. nog treffend geïllustreerd op de Dies Natalis van de TU/eindhoven, waar de Israëlische wetenschapper professor David Harel een eredoctoraat kreeg uitgereikt voor zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van informatica. En hij is niet de enige, Israël brengt aan de lopende band innovatieve ontwikkelingen voort, waarvan in de weblinks bij de motie diverse voorbeelden te vinden zijn.

In deze economisch hongerige tijden is het van levensbelang om niet als leeuwen te vechten om een prooi, maar om samen op jacht te gaan naar nieuwe kansen. Daarom roepen wij met deze motie op om de Brabantse Leeuw en de Leeuw van Juda elkaar de hand te schudden en met prioriteit te zoeken gezamenlijke innovatieve uitdagingen ter versterking van onze economie.

 

Motie: intensiveren handelsbetrekkingen met Israël
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012,

Constaterende,

- dat Brabant een vooraanstaande innovatieve hightech regio in de wereld is en op dat gebied nog grote ambities heeft;

- dat Israël een leidende rol speelt op het gebied van Research & Development (R&D) in de wereld, zo beschikken multinationals als Intel, IBM en Motorola over R&D centra in Israël;[1]

- dat Israël al jarenlang bijna 5 procent van het BNP besteedt aan R&D en daarmee wereldwijd koploper is; [2]

- dat de R&D ontwikkelingen in Israël breed georiënteerd zijn, variërend van software ontwikkeling tot agrofood ontwikkeling ten behoeve van de mondiale voedselzekerheid;[3]

- dat Brabant internationaal zeer actief is om de handelsbetrekkingen te versterken, onder andere met BRIC-landen zoals China en India;

- dat vanuit deze BRIC-landen grote belangstelling is voor Israëlische technologie;[4]

- dat Israëlische bedrijven zeer concrete belangstelling tonen om investeringen te doen in de R&D mogelijkheden in Brabant, zoals het Life Sciences Park in Oss;

- dat de mogelijke vestiging van het Israëlische farmaceutische bedrijf Pluristem op het Life Sciences Park in Oss maar liefst ruim 400 nieuwe banen kan opleveren;[5]

Overwegende,

- dat er uitgelezen economische kansen liggen voor Brabant vanuit het Israëlische bedrijfsleven op het gebied van R&D;

- dat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) reeds de eerste contacten heeft aangeknoopt met Israëlische bedrijven;[6]

- dat het intensiveren van handelsbetrekkingen met Israël in het belang is van Brabant;

Roepen Gedeputeerde Staten op,

in het belang van de innovatieve Brabantse hightech economie de handelsbetrekkingen met Israël met prioriteit te intensiveren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

[1] http://cordis.europa.eu/israel/rd_en.html

[2] http://seekingalpha.com/article/189500-israel-s-r-d-spending-is-tops-in-the-world

[3] http://israel21c.org/technology/the-top-12-ways-israel-feeds-the-world/

[4] http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Israelische-watertechniek-gewild-in-India.html

[5] Brabants Dagblad, 31 maart 2012 (zie bijlage)

[6] http://www.bom.nl/investeringsbevordering/actueel/52/belangstelling-uit-isra-l