MOTIE: Inzetten op verplichte kerntaken.

Provinciale Staten van Noord-Brabant bijeen op 22 juni 2012,

Constaterend dat:

-De Provincie Noord Brabant zich meer kerntaken toe-eigent dan in het bestuursakkoord is overeengekomen.

Overwegende dat:

-Cultuur, sport en wonen geen kerntaken zijn van de Provincie.

Besluiten:

Het college van Gedeputeerde zaken te verzoeken:

· Te stoppen met de niet verplichte kerntaken zoals cultuur, sport en wonen.

· De gelden die daarvoor vrij komen te investeren in het oplossen van de (jeugd)werkloosheid, Vrije Tijds Economie en de voorfinanciering van infrastructuur.

En gaan over tot de orde van de dag.

Den Bosch, 22 juni 2012

Ronald Dol.
PVV