PVV: Stop de vleermuizenslacht door windmolens!

‘’De mening van de rechter in Breda, eind vorig jaar, was duidelijk: Iedereen die zelfs maar per ongeluk een beschermd exemplaar doodt, overtreedt de wet. En als dat opzettelijk gebeurt, is het zelfs een misdrijf’’, aldus PVV-er Harry van den Berg van de Brabantse Statenfractie in reactie op het stil leggen van het windmolenpark Sabina bij Moerdijk. Tijdens de Statenvergadering van 25 januari dient hij een motie in om verdere overtredingen en misdrijven te voorkomen.
 
‘’Om te voorkomen dat we allerlei juridische problemen krijgen, vraagt de PVV aan de provincie om alle molens waar eerder dode vleermuizen gevonden zijn stil te zetten en nieuwe projecten pas door te zetten nadat goed onderzocht is of er gevaar bestaat voor vleermuizen’’, aldus van den Berg, die de situatie vergelijkbaar acht met de vertraging van de aanleg van allerhande projecten die langdurig uitgesteld werden door de aanwezigheid van de Korenwolf.
 
‘’Ook hier is langdurig en grondig onderzoek op zijn plaats, je moet er niet aan denken dat wij als Staten met een misdrijf bezig zijn’’, aldus van den Berg, die niet schroomt te melden de hele windmolen- en CO2-handel op zich al als misdadig te beschouwen. ‘’Het wordt ondanks tientallen miljarden subsidie met die molens geen honderdste graad minder warm, het enige dat we bestrijden is de uitstoot van een gas dat planten beter laat groeien’’.
 
‘’In 2010 gaven we zo’n 2 miljard uit om de besparing het equivalent van 0,0001% van de Chinese CO2-uitstoot alleen al te realiseren’’. Volgens van den Berg, die de 1 tot 1,5 graad opwarming door CO2 juist als een positief effect beschouwt, moet deze kans dan ook aangegrepen worden om ‘’de fopoplossing voor een fopprobleem’’ daar waar mogelijk te stoppen.
Onderstaand de motie:

 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag:
Windmolens en vleermuizen
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 25 januari 2013;
Constaterende dat:
- De Rechtbank van Breda heeft besloten de windmolens van het windpark Sabinadijk stil te leggen in verband met de slachting van vleermuizen (3)
- De migratieroutes van vleermuizen nog niet goed in beeld zijn (1)
- Alle in Nederland voorkomende vleermuizen beschermde diersoorten zijn (2)
Overwegende dat:
- Zelfs het per ongeluk doden van vleermuizen een overtreding is (3)
- Het opzettelijk doden van vleermuizen zelfs een misdrijf is (3)
- Het toestaan van plaatsen van windmolens waar de migratieroute van vleermuizen doorkruist wordt of waar deze routes nog onvoldoende in kaart zijn gebracht voor grote juridische problemen kan zorgen.
- Het door laten draaien van bestaande windmolens waar vleermuisslachtoffers zijn gevonden derhalve als misdrijf aangemerkt kan worden
Spreken uit dat:
GS zo spoedig mogelijk actie onderneemt door windmolens waar dode vleermuizen aangetroffen zijn stil te laten zetten, tevens actie onderneemt door daar waar een groot risico op vleermuisslachtoffers is de windmolens eveneens stil te laten zetten en daar waar reeds toestemming voor de bouw van nieuwe windmolens is verleend, deze toestemming op te schorten indien de migratieroutes van vleermuizen nog onvoldoende in beeld zijn.
En gaan over tot de orde van de dag.
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
 
 
(1) http://www.vleermuis.net/windmolens/feiten-over-vleermuizen-en-windmolens.html
migratieroutes en slachting
(2) http://www.vleermuis.net/vleermuissoorten/blog.html
vleermuissoorten en bescherming
(3) http://pol-prod-cm.wegener.nl/preview/2.194/2.1658/1.3585395  ‘’De rechtbank benadrukt in haar vonnis dat voorkoming van vleermuisslachtoffers niet zo vrijblijvend is.. "Iedereen die zelfs maar per ongeluk een beschermd exemplaar doodt, overtreedt de wet. En als dat opzettelijk gebeurt, is het zelfs een misdrijf’’.