Amendement energiefonds

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 21 juni 2013 ter bespreking van het voorstel voor Instelling van Fondsen tweede tranche Investeringsagenda,

  

Constaterende:

  

- dat het Centraal Plan Bureau aangeeft dat er als gevolg van de economische crisis een groot overschot aan energieproductiecapaciteit is;

  

- dat met name de huidige technieken van “hernieuwbare energie’-opwekking uiterst duur zijn in vergelijking met het opwekken van energie op conventionele wijze;

  

- dat vooral wind- en zonne-energie geen significante reductie van CO2-uitstoot bewerkstelligen vanwege haar wisselvallige aanbod van energie;

  

- dat het CPB concludeert “dat elke uitbreiding van de productiecapaciteit van electriciteit verliesgevend is”.

Overwegende:

  

- dat Brabant als slimste regio zijn kans moet grijpen met een combinatie van wetenschap en gezond boerenverstand.

  

Besluiten:

  

Ontwerpbesluit 42/13B beslispunt 2 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

  

2a. € 50 miljoen van de middelen gereserveerd voor het 'energiefonds' onder te brengen in het innovatiefonds en te oormerken met als doel het faciliteren en steunen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde en nieuwe energie-opslag en energie-opwekkingstechnieken en technologieën;

  

en

  

2b. €10 miljoen van de middelen gereserveerd voor het 'energiefonds' onder te brengen in het innovatiefonds en in te zetten voor voorfinanciering van onderzoek en proeftuinomgeving met betrekking tot isolatiemaatregelen voor energiebesparing. Middelen kunnen terugvloeien in het fonds via energiebesparing door de eindgebruiker tot dat de isolatiemaatregelen zijn afgelost. Proeftuindeelnemers kunnen bedrijven, overheden of particulieren zijn.

           

en gaan over tot de orde van de dag.

  

  

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

  

Harry van den Berg