Spreektekst GOL

Vz, zoals reeds aangegeven in de commissie is de PVV-fractie een groot voorstander van de infrastructurele maatregelen uit dit plan om de bereikbaarheid rond de A59 te verbeteren en daarmee de file-ellende aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Waar de PVV niet blij mee is zijn de investeringen in de ecologische verbindingszones met de forse ecopassages. Er gaat al meer dan genoeg belastinggeld naar het groene hobbyisme.

Volgens gedeputeerde De Boer zijn de bijdragen van de provincie aan de evz's niet te specificeren omdat het niet "met een schaartje te knippen" zou zijn. Dat zou naar ons idee wel inzichtelijk moeten zijn.

Welnu, wat wél wordt opgeknipt is de fasering in dit project. De forse ecopassages zitten in Fase 1, maar een deel van de (inter)lokale aansluitingen komt pas in Fase 2 aan bod, waarvoor nog geen dekking is. In de betrokken gemeenten wordt zelfs gevreesd dat op dit punt van uitstel afstel komt.

Vz, voor de PVV gaan de verkeersveiligheid en de voor de economie belangrijke bereikbaarheid vóór dure grondaankopen voor nieuwe nepnatuur en wij dienen daarom een amendement in om de (inter)lokale aansluitingen uit Fase 2 over te hevelen naar Fase 1, waarbij we de dekking hiervoor vinden door de forse ecopassages uit Fase 1 te schrappen.