Spreektekst naamsverandering Brabant

Voorzitter,

De PVV wil de indiener van het voorliggende voorstel de heer Hageman en D66 bedanken voor dit initiatiefvoorstel. Wij vinden het goed als fracties zelf met ideeën komen, los van het feit of je het ermee eens bent.

Er is in de commissievergadering EZB al gesproken over het voorstel, daarbij is een aantal kritiekpunten geuit. Noemenswaardig is daarbij het feit dat de CdK door onze bezorgde Zuiderburen is gevraagd om opheldering over dit onderwerp.

Voorzitter, wij Brabanders hebben een Brabants museum, Brabantse carnavalsverenigingen, Brabantse worstenbroodjes en geen Brabants volkslied. U hoort mij hier nergens over Noord-Brabant spreken. Met andere woorden: het gebruik van het woord Brabant in de gewone spreektaal is iets anders dan de officiële benaming die historisch is ontstaan en vastgelegd. De PVV hecht zeer aan de geschiedenis van Brabant en Nederland en is dan ook van mening dat de benaming Noord-Brabant moet blijven.

Het financiële plaatje is met twee scenario’s erg uiteenlopend. Mogelijkheden van € 100.000 tot 1,4 miljoen. Vooral omdat we inhoudelijk niet achter de naamsverandering staan vinden we het ook niet verantwoord er -zeker in tijden van crisis waar wat de PVV betreft andere zaken prioriteit genieten- geld aan uit te geven.

Wat ons opvalt is dat het verkiezingsprogramma van D66 voor deze Statenperiode met trots het woord Noord-Brabant kopt. In het programma zelf stelt men, ik citeer: "De Provincie continueert de promotie van de merknaam Noord-Brabant in samenwerking met betrokken regio’s en partnerorganisaties". Einde citaat. De vraag is dus waarom wil D66 nu opeens afwijken van haar verkiezingsprogramma?

Tenslotte resteert waarom een Eurofiele partij als D66 zich nu opeens druk maakt om een naam van een provincie. Ik hoor het de D66 afgevaardigden eigenlijk gewoon denken: wij zijn geen Brabanders, wij zijn geen Nederlanders, Nee wij zijn Europeanen.

Welnu, de PVV fractie ziet dat anders, en met ons gelukkig vele Brabanders.

Voorzitter, ik ga afsluiten, de PVV is er voor de Brabanders en vanuit historisch belang hechten wij aan de naam Noord-Brabant en daarom zijn wij tegen dit initiatiefvoorstel.