Spreektekst Rekeningcommissie

Voorzitter,


Deze coalitie houdt van veranderen. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Sterker, als een beter product resulteert dan wat je oorspronkelijk in elkaar had gezet, dan is dat zelfs wenselijk.
Zorgwekkender is het echter als het resultaat van de veranderingsdrang een slecht product is.
In de gedaante van een nieuw reglement voor de rekeningcommissie is daarvan helaas sprake.
Voorzitter, wat ging vooraf? In januari 2013 bedachten de coalitiepartijen dat ze -heel belangrijk- een separate Rekeningcommissie in het leven wilden roepen voor financieel technisch overleg van de woordvoerders financiën.
Binnen de bestaande commissie Mobiliteit en Financiën de woordvoerders financiën periodiek hiervoor bijeen roepen was kennelijk veel te moeilijk en een veel te bureaucratische gedachte. Daarom moest er lekker eenvoudig een nieuwe commissie komen, compleet met verordening die de regels voor deze commissie bevatte.


De PVV heeft zich neergelegd bij het besluit van de meerderheid van PS. Al snel bleek echter in de praktijk dat de verordening helemaal niet werd nageleefd. Zo werden de audio-opnames niet gepubliceerd, verschenen de stukken niet op de website van de provincie, en vond er niet-reglementaire besluitvorming plaats over zaken waar de rekeningcommissie niet eens over gaat.
De PVV heeft deze zaken allen keer op keer aangekaart maar werd aan het lijntje gehouden en zelfs verweten dat ze vroeg om de regels te handhaven.
Ik nodig de geachte collega's daarom uit om aan Brabantse burgers en bedrijven uit te leggen waarom u aan hen regels en verordeningen oplegt, waarvan u -heel terecht- vindt dat ze moeten worden nageleefd en gehandhaafd, maar waarom dat kennelijk niet geldt voor verordeningen die op u zelf van toepassing zijn.
Nog steeds wacht de PVV op handhaving van de verordening wat betreft het illegaal accorderen van een klus die de accountant voor GS wilde doen. De vraag is: waarom is er niet gehandhaafd?
Het uiteindelijke resultaat van de verzoeken om handhaving door de PVV is de omgekeerde wereld: de andere deelnemers willen nu een nieuw reglement, zodat ze kunnen blijven hobby-en. Het reglement is een gedrocht.
Zo wordt het Reglement op de Statencommissie van toepassing verklaard, maar vervolgens wordt een groot deel van dat reglement weer uitgezonderd.
Besluitvorming kan nu opeens plaatsvinden over zaken die indruisen tegen de schriftelijke afspraken die zijn gemaakt bij de aanbesteding accountantsdiensten, en besluitvorming kan zelfs plaatsvinden bij slechts drie aanwezige statenleden.
Kort samengevat: U handhaaft een verordening niet. Vervolgens maakt u een reglement. De legitieme vraag die ik hier stel is dus: wordt het reglement nu dadelijk wél gehandhaafd, of worden degenen die om handhaving vragen wederom aan het lijntje gehouden?


Voorzitter, ik zie een reactie graag tegemoet.