Spreektekst initiatiefvoorstel 'Doe-democratie' PS 3-10-2014

VZ, de PVV fractie heeft waardering voor Statenleden die de moeite nemen om een initiatiefvoorstel te schrijven. Zeker wanneer het een voorstel betreft wat tot doel heeft om in de lokale democratie de positie van de burger te versterken, dan schept zo'n voorstel hoge verwachtingen.

De vraag is nu of dit voorstel van de PvdA die verwachtingen ook waar zal maken en of de PvdA nu eindelijk haar regenteske veren van zich af kan schudden én dit in de praktijk ook waar maakt. De PvdA maakt in dit voorstel immers een overweging van belang, ik citeer:

"De burger is niet alleen kritischer en meer betrokken, de burger is ook cynischer geworden. Er is een toenemend wantrouwen jegens overheid en politiek. De afstand burger-politiek wordt groter en er is een verlies van vertrouwen in democratie." Einde citaat.

VZ, een zelfdiagnostisering die is samen te vatten in vier letters: PvdA. De ervaring biedt immers weinig vertrouwen: toen Pim Fortuyn de politiek terug bracht naar de keukentafel en echt naar de burgers luisterde waren het PvdA'ers die hem afschilderden als een enge populist, een demagoog, een gevaarlijke man en zelfs als een buitengewoon minderwaardig mens. Geen democratie, maar demonisering.

In de jaren sinds 2002 heeft de PvdA niet laten zien de zaken heel anders aan te willen pakken, integendeel, de PvdA-baantjesmachine voor afgedankte plucheplakkers draait overuren om ongekozen functies in te vullen en te grossieren in commissariaten en publieke topsalarissen. Geen doe-democratie, maar doe-arrogantie.

Op lokaal niveau, waar dit voorstel zich op richt, laten PvdA'ers zelfs voorbeelden zien van brute burgerhaat. Ik noem het voorbeeld van de Amsterdamse PvdA-stadsdeelbestuurder Fatima Elatik, die in 2009 over PVV-stemmende burgers riep: "Ik schop ze de stad uit!" Is dát nu Doe-democratie?

In onze eigen provincie verdiende de Tilburgse PvdA-burgemeester Ruud Vreeman zijn sporen niet als burgervader, maar als burgerbaas, door de gekozen volksvertegenwoordiger Hans Smolders met onterechte verdachtmakingen het werk in de gemeenteraad onmogelijk te maken.En huidig burgemeester Noordanus van diezelfde PvdA liet het als toezichthouder na om de 'Doe-het-zelf-verrijkers' bij woningcorporatie Vestia aan te pakken. De kloof tussen de burger en zulke PvdA-bestuurders heeft de omvang van een diepzeetrog.

Over burgemeesters gesproken: een vorig initiatief om de lokale democratie te versterken, de "gekozen burgemeester", werd in Utrecht en Eindhoven totaal uitgehold door de burgers slechts te laten kiezen uit twee PvdA'ers. Is dát nu Doe-democratie?

Liet de Eindhovense winnaar van dit PvdA-onderonsje, burgemeester Rob van Gijzel, zien hoe de doe-democratie van de PvdA in de praktijk werkt bij de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 700 personen in verzorgingshuis de Orangerie? Afgelopen mei ontkende het door de PvdA aangevoerde Eindhovense college nog ten stelligste dat in dit pand een asielzoekerscentrum zou komen. Nu komt dit college plotseling met de boodschap dat het er tóch komt. De omwonenden zijn hierover diep verontwaardigd, zeker nu zij geen enkele inspraak hebben: het college heeft zelfs besloten voor dit geval de Verordening Samenspraak buiten werking te verklaren. Geen formele inspraak dus en op de bewonersbijeenkomst afgelopen zaterdag stonden de PvdA-burgemeester en wethouder ook totaal niet open voor de bezwaren uit de buurt. De asielzoekers komen er tóch en de verklaarde tegenstanders worden uit het bewonersoverleg geweerd. Is dát nu "doe-democratie": meepraten, zolang je maar met de PvdA meepraat?

Wat kunnen omwonende burgers van asielzoekerscentra of windparken nu van de "doe-democratie" verwachten? Als we dit voorstel lezen: niets.

Want wat zien we nu concreet terug van de volgende stelling uit het voorstel, ik citeer:

"Een veerkrachtige democratie wordt mogelijk door burgers serieus te betrekken bij politieke besluitvorming, en door de invloed van burgers op hun eigen leefomgeving te vergroten." Einde citaat. Ook geeft de PvdA aan dat de kern van het initiatiefvoorstel is dat, ik citeer:

"de burger centraal staat en zoveel mogelijk invloed heeft." Einde citaat.

VZ, bij zoveel mogelijk invloed voor de burger past één instrument bij uitstek: het referendum.

En laat dat ene woord nu net in heel dit voorstel ontbreken! Sterker nog, het was de PvdA die tegen het initiatiefvoorstel van de PVV voor een referendumverordening stemde.

VZ, de enige échte doe-democratie is directe democratie.

Met deze show voor de bühne zegt de PvdA vooral "doei" democratie en maakt de burger alleen maar cynischer, althans over de PvdA.

De PVV fractie is dan ook niet overtuigd door dit voorstel. Wel hebben we een welgemeend advies voor de initiatiefnemer: beste Henk, ga naar Den Haag en trek er zo snel mogelijk de stekker uit het PvdA/VVD kabinet, zodat de burger eindelijk weer zijn democratische plicht kan doen!