Spreektekst inpassingsplan N69

In het Rijkswegenplan van 1968, was de Rijksweg 69 al ingetekend, net als de Ruit, toen nog een kleine Ruit met de A75.

Eindelijk is het dan nu zover. Terwijl het duurzame vuurrode stadsbestuur van Eindhoven met een kennelijk in verkeersmodellen nog niet al te best ingelezen SP-wethouder denkt de files te bestrijden met kaalgeslagen bomenrijen ten faveure van Hoogst Onrendabel Vervoer, E-bikes en nog meer van dat soort peanuts, kunnen we hier in de Staten dankzij de constructieve oppositie van de PVV eindelijk wat gaan doen aan decennia achterstand.

En als de PVV de afgelopen vier jaar wél in het college had gezeten, hadden we op dit moment Brabant al over de Westparallel én de Ruit én de N279 had laten rijden met snelheden tussen 100 en 130 kilometer per uur. Aan de verantwoordelijk gedeputeerde heeft het niet gelegen, wel aan het gezanik uit de SP en de milieukliek, die een beetje plantenvoedsel kennelijk nog steeds bedreigender acht dan de luchtverontreiniging, oversteekbaarheid, geluidsoverlast en veiligheid in de kernen van Valkenswaard en Aalst. Die ondertussen 200 meter hoge zoemende en knipperende klimaatminaretten geweldig vinden en 3.80m hoge vrachtwagens onoverkomelijk.

Hetzelfde milieugezever, een opmerkelijke combinatie van Niet Gekozen Organisaties zonder draagvlak, in casu de BMF - een motie daarover -, Brusselse dictaten en het opmerkelijke idee dat je natuur met nepnatuur dient te compenseren, heeft er wel toe geleid dat deze paar kilometer asfalt voor 140 miljoen de deur uit gaat, waar dat voor minder dan de helft had gekund


Wij zeggen ja, de schop de grond in. Het geklets heeft te lang geduurd en ook daaromtrent een motie: alleen direct belanghebbenden betrekken is genoeg en eerst zélf met concrete ideeën komen alvorens het hele bureaucratische circus op te tuigen.

Wij zeggen ook: houdt de mogelijkheid voor verbreding open, de berekende capaciteitsmarge is maar 19% en leg in ieder geval zoveel mogelijk 2 door een middenberm gescheiden rijbanen aan en zorg bij opritten voor lange invoegstroken, zodat vrachtverkeer op snelheid in kan voegen., wij geven u 3 moties hieromtrent.

Vrachtverkeer dat we niet in de dorpen willen hebben als ze daar niets te zoeken hebben. De eerder aangenomen PVV-motie is perfect ingevuld. Daarom een motie om Brabantbreed het doorgaand vrachtverkeer alleen op het hoofdwegennet, zijnde de A-wegen en de N65 en de wegen naar de provinciegrens toe te laten. Wij hebben de plannen al grotendeels klaar liggen, die delen we graag met de Staten en het College.

Dommelen blijft een gevoelig punt. Daarom een motie om tijdens de aanleg er voor te zorgen dat een aansluiting bij Dommelen-Noord mogelijk blijft.
Voor de PVV staat ook het behouden van bestaande natuurgebieden hoog in het vaandel, het is dankzij de PVV dat de weg niet zoals in de oorspronkelijke plannen dwars dóór het schitterende Grootgoor zal gaan, maar er omheen, zodat dit natuurgebied gespaard kan blijven.

Dit betekent ook dat de weg op palen daar een stuk korter en dus goedkoper kan. Qua waterberging volstaan ook een paar mooie buizen, zowel voor het water, als voor de beestjes. Ook bij Dommelen-Zuid kan veel bespaard worden. Een motie waarin gevraagd wordt bij aanbesteding bedrijven te laten kijken naar eveneens goede, maar veel goedkopere oplossingen is daarom bijgevoegd.

Laten we beginnen met de aanleg van de verbeterde versie van het wegenplan uit 1968, nu onze "Rijkswegen" 69, 58 en 75! Als het aan ons ligt vanmiddag nog!


Harry van den Berg