Spreektekst Urgentiegebieden

Voorzitter,
 
Over dit voorstel heeft de PVV in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat we het onwenselijk vinden dat we nu 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor de aanpak van de urgentiegebieden, terwijl de Gedeputeerde in januari nog aangaf hiervoor geen geld beschikbaar te hebben. Financiële maatregelen moeten een ultimum remedium zijn, eerst moeten alternatieve maatregelen beproefd worden die eerder zijn voorgesteld, zoals de dialoog. Daarbij komt dat ook de kaders boterzacht zijn. Het voorbeeld wat gedeputeerde De Boer in de commissie schetste van een omwonenden die ook bijdraagt door een dag vrij te nemen is weinig overtuigend en realistisch. Ook zinspeelde de PvdA ook al op nog uitgebreidere financiële maatregelen voor overlastsituaties van de veehouderij.
 
Dit roept bij ons de volgende vraag op: waarom wél burgers tegemoet komen die overlast ondervinden van de veehouderij, maar burgers die in hun omgeving overlast ondervinden van andere storende elementen, zoals asielzoekerscentra, moskeeën of windturbineparken in de kou laten staan? Gaan we voor hen óók een financiële regeling optuigen?
 
De PVV fractie is dan ook nog niet overtuigd van dit voorstel.