PVV Noord-Brabant spreekt in bij gemeente Veghel tegen asielopvang

De raadscommissie van de gemeente Veghel bespreekt vanavond een voorstel voor asielopvang in deze gemeente, waarbij ook de vestiging van tijdelijke noodopvang voor asielzoekers overwogen wordt. Reden voor de PVV Noord-Brabant om in te spreken bij deze vergadering.

Fractievoorzitter Alexander van Hattem: "Vanavond ben ik in Veghel om het op te nemen voor de inwoners van deze gemeente en de regio, die ongevraagd asielopvang wordt opgedrongen. Hopelijk komt de gemeenteraad tot inzicht dat de asielinvasie niet gefaciliteerd, maar gestopt moet worden."

De PVV wil geen asielopvang en steunt inwoners die tegen deze plannen democratisch in verzet komen

Hieronder de spreektekst:

 

Inspreektekst opvang vluchtelingen gemeente Veghel raadscommissie R&M, 15 oktober 2015

Voorzitter, leden van de raadscommissie, inwoners van Veghel,

Ik dank u allen hier vanavond het woord te mogen voeren over een onderwerp wat niet alleen Veghel raakt, maar in veel breder verband gevolgen heeft. Hoewel ik zelf geen inwoner ben van deze gemeente sta ik hier om de inwoners te steunen die zich zorgen maken en verzetten tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente Veghel. En niet alleen voor de gemeente Veghel, ook voor de hele regio, waar ik als volksvertegenwoordiger van de PVV in Provinciale Staten een bijzondere verantwoordelijkheid voor draag. Uw gemeenteraad wil ik oproepen het belang van de inwoners van uw gemeente en de regio op de eerste plaats te zetten.

Voorzitter, de raadscommissie spreekt vanavond over de opvang van vluchtelingen. De asieltsunami die momenteel Europa en Nederland overspoelt bestaat echter niet uit vluchtelingen, maar uit gelukszoekers: migranten met economische motieven. Wie tal van veilige landen passeert voor Nederland te bereiken, is niet op zoek naar een veilig heenkomen, maar naar onze welvaart.

Deze mensen moeten niet in Veghel of in deze regio worden opgevangen, maar op veilige plekken in hun eigen regio. Bijvoorbeeld in de schatrijke Arabische Golfstaten, die tot nu toe geheel verstek laten gaan. Niet in Veghel, niet in Brabant, niet in Nederland. We kunnen het niet meer aan, de grenzen moeten dicht.

Het raadsvoorstel wat u vanavond bespreekt stelt drie opties voor, waarbij de meest verstrekkende optie bestaat uit het faciliteren van tijdelijke noodopvang voor 4 tot 6 maanden van maximaal 100 personen. Dit naast de extra huisvesting van statushoudende asielzoekers en het zogenaamde 'zelfzorg arrangement'.

Is uw gemeenteraad zich er van bewust dat dit 'zelfzorg arrangement' niet alleen betekent dat u asielzoekers moet voorzien van tijdelijk onderdak, maar dat zij volgens de regels uiteindelijk ook definitief in uw gemeente gehuisvest moeten worden?

Door te kiezen voor de extra opvang van asielzoekers, laat u uw eigen inwoners langer op wachtlijsten voor sociale huurwoningen staan. En de kosten voor de gemeenschap zullen stijgen door extra uitgaven voor bijstand, integratie en zorgvoorzieningen voor gehuisveste asielzoekers.

Voorzitter, met deze asielinvasie vindt ook een verdere islamitische invasie van Veghel plaats. En dat terwijl deze gemeente al twee moskeeën gevestigd zijn. De bouw van de nieuwe Turkse moskee aan de Evertsenstraat is de omwonenden vorig jaar al door de strot geduwd: bij de informatieavond voor de buurt liet het college zelfs verstek gaan. Bent u nu wél bereid om naar uw eigen bevolking te luisteren? Bent u een échte volksvertegenwoordiging? Denk aan de toekomst en stop de islamisering, stop de islamitische invasie.

Voorzitter, in het raadsvoorstel is ook sprake van het bemiddelen voor statushouders om hen aan een baan te helpen in deze regio. Nederland telt momenteel ruim 600.000 werklozen en de daling van de werkloosheid stagneert. Waarom krijgen de werkzoekenden uit onze eigen bevolking niet zo'n voorkeursbehandeling?

Voorzitter, welke optie u vanavond ook kiest, de Veghelse bevolking wordt niets gevraagd. Zit de bevolking van Veghel op een noodopvang te wachten, is hen iets gevraagd? De meerderheid van de Nederlandse bevolking zegt duidelijk: genoeg is genoeg en wil geen asielopvang in hun achtertuin.

Daar komt nog bij dat áls u kiest voor een tijdelijke noodopvang, van uw gemeente nog altijd een crisisopvanglocatie geëist kan worden. De brief van de Veiligheidsregio is daar duidelijk over. De Veghelse bevolking mag dan dubbel de tol van de asielopvang dragen. Laat dat niet gebeuren en kom in verzet.

Toon moed, luister naar uw burgers en zeg nee tegen asielopvang in Veghel.

Dank u wel.