Spreektekst Begroting 2016

De begroting 2016, er is hard aan gewerkt, waarvoor dank. Maar voorzitter, deze begroting is veel te mooi om waar te zijn. Dit college etaleert vage maar opgeleukte toekomstbeelden en smijt er een flinke bak met Essentgeld tegenaan. Het college verzuimt om gewoon te zorgen voor en zich te beperken tot de degelijke uitvoering van haar kerntaken.

Voorzitter, dit college bagatelliseert en negeert zaken die misgaan. Bijvoorbeeld de voortdurende tegenvallers van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij regeling Ruimte voor Ruimte; De financiële tekorten en de puinhopen bij de omgevingsdiensten; En dag in dag uit, al maandenlang, staan grote groepen mensen bij vele bushaltes in Brabant tevergeefs te wachten op bussen die de halte voorbijrijden omdat ze overvol zijn.

En waar bij de kerntaken allerlei zaken mis gaan, ontmaskert de asieltsunami tegelijkertijd de ware aard van dit college. Die maakt namelijk pijnlijk duidelijk wat er in overheidsland opeens allemaal kan worden verwezenlijkt als je bestuurlijk maar werkelijk wil;

Zodra het om asieleisers gaat is namelijk opeens alles mogelijk. Woningbouw? Wir schaffen das. Vergunningen, ontheffingen? Regelen we.

Waarom moeten hardwerkende ondernemers soms jarenlang wachten op vergunningen, en waarom moeten Brabanders jarenlang wachten op sociale huurwoningen? Waarom vindt het college het bedienen van de asieleisers belangrijker dan het faciliteren van de hardwerkende Brabanders? Kan het college dat eens beantwoorden?

Voorzitter, de plannen van het college zijn verwoord in een begroting die aan elkaar hangt van interessant doen en met een hoop -letterlijk- dure hipster-termen smijten: dit is niet de taal van de Brabantse burger, maar een echo van de Europese Commissie. Of misschien is de begroting gewoon een variant van het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer? Alleen wie héél slim is, kan zien hoe prachtig het beleid van het college is, net zo prachtig als die mooie kleren van de keizer.

Maar net als in het sprookje geldt dus dat als je goed kijkt, er gewoon helemaal niks is.

En net als in het sprookje wordt er ook hier een heel hoge prijs betaald voor gebakken lucht. Dit ijdele college, verguld van pronkzucht, plundert de Essentgelden om megalomane en peperdure maar vooral onnodige plannen te betalen, net zoals de ijdele keizer zijn schatkist plunderde om de peperdure kleermakers te betalen.

De spilzuchtige coalitie heeft via het bestuursakkoord de Essentmiddelen gewoon in de lopende begroting ingeboekt, en het college heeft vrij spel gekregen om het geld op te maken. Alsof je je spaarrekening overboekt naar de betaalrekening om er leuke dingetjes van te gaan doen. Potverteren, heet dat in normaal Nederlands.

Voorzitter, over wegeninfrastructuur. Waar we 4 jaar geleden voorspoedig aan de slag gingen met plannen voor verbreding N279, de aanleg van de Ruit met 100 kilometer per uur als norm, en de nieuwe N69, eindigt het nu met een linkse coalitie die de boel op slot zet, de Ruit schrapt en lopende projecten zoals de N279 versobert. In navolging van de landelijke VVD die in regeringsverband miljarden bezuinigt op infrastructuur buigt ook de Brabantse afdeling diep voor de Partij van de Autohaat. Terwijl we voor de ontwikkeling van onze economie wegen nodig hebben. Asfalt welteverstaan, en geen appjes!

De PVV is en blijft van mening dat de opbrengsten provinciale opcenten Motorrijtuigenbelasting naar provinciale wegen, fietspaden en bruggen inclusief veiligheid en doorstromingsmaatregelen moeten. Wat overblijft moet terug naar de betalende automobilist via een tariefverlaging van die opcenten.

En al zegt het college 100 keer dat het niet om een geoormerkte belasting gaat, dan zeggen wij: Waar een wil is, is een weg.

Energie, voorzitter. Al bijna 20 jaar warmt de aarde volgens satellietdata niet of nauwelijks op. Wél vergroent de aarde door méér plantenvoedsel en méér CO2. Maar allerlei klimaatcharlatans vertellen u liever rampspoed over dat ons klimaat zou verslechteren. Logisch, de kachels van de windhandel en zonnepaneelboer moeten immers ook branden. Werkelijk niets is te zot om de mensen angst in te praten, leugens zijn daarbij gewoon toegestaan. Je hebt niet eens big data ontwikkeling nodig om de fouten in de rekensommen op te sporen, maar deze feiten worden vakkundig onder het tapijt geschoven.

De PVV zegt: Stop vandaag nog met de volstrekt nutteloze uitgaven aan energie-onzin projecten, stop het energiefonds, en stop de uitgaven voor nul-op-de-meter. Draag in plaats daarvan bij aan échte oplossingen voor energievraagstukken zoals de doorontwikkeling van thorium. Ga het maar regelen!

Verduurzaming in de landbouw is een toverwoord van deze coalitie. Maar wat is er duurzaam aan het kapot maken van een complete sector? We moeten trots zijn op onze Brabantse agrariërs, maar in plaats daarvan wordt boeren het ondernemen onmogelijk gemaakt en worden boeren door dit college vooral weggezet als lastpakken. Voorzitter, hoe kan een VVD in hemelsnaam zijn meegegaan in plannen om de consument te heropvoeden. Wat is de volgende stap van deze rode coalitie: een volledige planeconomie introduceren? Brussel zal er wel van smullen, maar de Brabantse burger is de dupe!

Over cultuur het volgende voorzitter. Het Brabant C fonds kan wat de PVV betreft per direct worden opgeheven, het geld kan beter worden besteed aan behoud van écht Brabants cultureel erfgoed. Zoals het monumentale 19e eeuwse neo-gothische kerkgebouw van Heeswijk-Dinther, waarvoor nu de slopershamer dreigt. Geen subsidiesponzen als BKKC, Incubate en Boulevard steunen, maar zorgen voor behoud van kleine amateurtoneelverenigingen, koren, sportverenigingen in dorpen.

Voorzitter, in plaats van hippie-kletspraat over livinglabs, en people, planet, profit in de mozaïekmetropool, liever aandacht voor echte problemen: het aantasten van woon- leef- en vestigingsklimaat door de asieltsunami. Als je het beleid van het college beschouwt dan zou je haast denken dat 'people, planet profit' alweer een overtreffende trap heeft bereikt en vervangen is door 'people, planet, profeet': het faciliteren van de islamitische invasie als een livinglab van de islamisering van onze Brabantse samenleving.

De boodschap van de PVV is helder, voorzitter: haal uw handen af van elke vorm van asielbeleid of asielopvang en pleit voor het sluiten van de grenzen. Dit is niet alleen de mening van de PVV maar met ons vele miljoenen Nederlanders.

Brabantse burgers moeten opdraaien levensonderhoud, woningen en zorg van vele tienduizenden gelukszoekers die in Nederland een gratis gespreid bedje aantreffen.

De PVV vindt dat sociale huurwoningen éérst voor eigen woningzoekenden beschikbaar moeten worden gesteld. In de toezichthoudende rol zou de provincie hierop moeten sturen. Daarnaast moet er geen asielopvang plaatsvinden in provinciaal vastgoed of erfgoedcomplexen, en moet de provincie geen woningen beschikbaar stellen.

Kan het college toezeggen dat zij deze zaken als beleidsuitgangspunt vast wil leggen?

Liefde maakt blind, voorzitter, en de idolate houding van het college voor de EU is daar een duidelijk voorbeeld van. De blik is volledig gericht op Brussel. Met statements als “De EU is voor ons een alledaagse werkelijkheid” en “Brussel is voor Brabant dichterbij dan Den Haag” wordt de poort wagenwijd opengezet voor de ongekozen eurocraten, en de parlementaire controle in Den Haag om zeep geholpen. In dit Brusselse sprookje heeft dit college in Juncker haar kleermaker gevonden. Brabant is in de ogen van dit college kennelijk nog slechts een wingewest van Brussel, waarbij braaf opzitten en pootjes geven het credo is geworden en de Brabantse burger mag betalen voor dit eurofiele nepkostuum.

Het zal duidelijk zijn dat de voorliggende begroting van het college niet op de instemming van de PVV kan rekenen, desalniettemin wachten we met belangstelling de beantwoording van het college af.

 

Tweede termijn:

Voorzitter,

Lovende woorden horen wij van het college over de economie. De vraag is of dat terecht is. En wat merkt de Brabander anno 2015 daarvan? De portemonnee van de Brabander wordt leeggeroofd en de kosten stijgen.

Het college zou zich moeten beperken tot haar kerntaken. Daar gaat veel mis, en daar horen we het college helaas niet over.

Voorzitter, er ligt een motie van de coalitiepartijen “bevorderen landbouwinnovatie”. Deze motie riep bij onze fractie verwarring op: is het nou een motie van wantrouwen aan uw college? Misschien kan dat nog worden opgehelderd.

Samen met het CDA dienen wij nog een motie in over akkerdistels. Eerder is de verordening daarover zonder overleg ingetrokken.

Voorzitter, als het gaat om de motie van de zonnepanelen die het college hier zonder nadenken wil omarmen. De conclusie van het Centraal Planbureau is glashelder als het gaat om zonnepanelen:

"Mocht – om wat voor een reden dan ook – zowel wind op land als opslag van CO2 niet tot stand komen, dan leiden de hoge inpassingskosten van zonnecellen er toe dat de elektriciteitsprijs in 2050 verdubbelt, zelfs als de kosten van zonnecellen zelf met twee derde dalen."

Niet alleen het CPB, maar jaren geleden ook al de Europese commissie concludeert dat de energierekening van de burgers alleen maar zal stijgen. En voor dat onverantwoordelijk beleid wil dit college dus verantwoordelijk zijn, het is werkelijk niet te geloven.

 De asieltsunami zorgt voor een onaanvaardbare druk op de leefbaarheid. De Brabanders moeten de rekening betalen van de asielopvang, woningen, zorgkosten, uitkeringen enzovoorts. Tegelijkertijd mag de Brabander achteraan staan in de rij voor sociale huurwoningen. Het college geeft niet thuis als het gaat om de belangen van de Brabanders, maar danst naar de pijpen van asieleisers.

Wij dienen vandaag de motie nogmaals in over het niet beschikbaar stellen van woningen uit de Brabantse Verkoopgarantie voor asielopvang of statushouders.