Inspreektekst gemeente Den Bosch mbt referendumverzoek AZC Coudewater

Voorzitter,

 

Dank voor de gelegenheid om in te kunnen spreken in de raadscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Hoewel ik zelf geen inwoner van deze stad ben, voel ik me als volksvertegenwoordiger van de PVV in Provinciale Staten zeer betrokken bij dit onderwerp en wil ik daarom van deze gelegenheid gebruik maken om mijn steun te betuigen aan dit initiatiefvoorstel om geen AZC in Den Bosch te huisvesten en indien nodig hierover een referendum te organiseren.

 

Provinciale Staten heeft immers ook direct met het onderwerp asielhuisvesting te maken.

 

Voorzitter, allereerst complimenten aan de indieners van het initiatiefvoorstel. Democratisch verzet tegen de komst van een AZC is hard nodig en de Bossche Volkspartij heeft hier met dit initiatief vorm aan gegeven.

 

Het is bovendien een prima zaak om burgers te betrekken door het organiseren van een referendum. Dat de benodigde handtekeningen voor het inleidend verzoek binnen zijn is al een duidelijk signaal hoezeer het leeft onder de bevolking. De gemeenteraad kan echter nog besluiten van het referendum af te zien. Daar kan echter maar een goede reden voor zijn: als zij zelf besluiten geen AZC in Den Bosch te vestigen.

 

Mocht het de gemeenteraad aan moed ontbreken om voor de eigen bevolking op te komen door het AZC toch door te zetten, dan is het zeer noodzakelijk om de burgers de kans te geven zich via een referendum uit te spreken. En is het aan de raad om de uitkomst daarvan serieus te nemen.

 

Voorzitter, de betrokkenheid van de burgers bij de komst van het AZC was tot nu toe immers een schertsvertoning.

 

Het proces van de zoektocht voor een AZC locatie in 's Hertogenbosch was doorspekt met beïnvloeding vanuit de gemeente, ontransparantie van cruciale onderdelen in het proces en daarnaast rammelen de spelregels aan alle kanten. Zo is er geen sprake van afspiegeling in deelname van burgers in de adviesgroep waardoor sommige wijken een onevenredig grote inbreng én stem hebben gehad in de keuze voor een locatie. Heel toevallig de wijken waar geen AZC komt. Dat moet anders en daarvoor is het referendum een goede gelegenheid.

 

Voorzitter, ongeacht de verdere uitkomst is het standpunt van de PVV heel duidelijk. Een standpunt wat inmiddels door een zeer groot deel van de bevolking wordt gedeeld: geen AZC. Niet in Rosmalen, niet in Den Bosch, niet in Nederland. Opvang in de eigen regio is de enige oplossing.

 

Het is de wereld op zijn kop om psychiatrische patienten weg te sturen uit Coudewater om asielzoekers te huisvesten. Zij zijn niet op zoek naar veiligheid, maar naar onze welvaart. Gelukszoekers dus die al zeker 8 veilige landen zijn gepasseerd, maar op zoek naar onze welvaart asiel aanvragen in Nederland. Daar moeten we niet aan mee willen werken, laat Nederland niet één groot AZC worden. Daarom zegt de PVV duidelijk: grenzen dicht!

Ik hoop dan ook van harte dat uw raad het initiatiefvoorstel zal ondersteunen. Dank u wel.