Spreektekst Energietransitieplannen Noord-Brabant

Met het Brabants Energieakkoord wilde provincie Noord-Brabant de reductie van energieverbruik en broeikasgassen versnellen. Middels innovatie (zijn wij voor), besparing (isolatie e.d., zijn wij voor, maar zonder subsidie) en uiteindelijk een “fossielvrije” energiemix in 2050 van zon (ca. 50%), wind (ca. 20%) en biomassa (ca. 30%)(Onmogelijk, zie onze tekst)

Spreektekst:

“Ten aanzien van uw plannen is de PVV heel duidelijk: Geld voor innvoatie: Research en Development en geen cent naar windmolenexploitatie en zonneweidekoningen. DIFFER verricht goed werk, zowel in de kernfusie als in de plasmatechniek.

Elke euro die je besteedt aan windmolensubsidie kan je niet besteden aan dijkversterking, Elke euro die je besteedt aan zonnepanelensubsidie kan je niet besteden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Laten we wel zijn: zolang grootschalige en langdurige opslag van energie niet tegen geringe kosten mogelijk is, wordt er in de geschetste kwantiteiten slechts elektriciteit met negatieve waarde opgewekt. Hoe meer, hoe negatiever de prijs.

Zeker als die malle Duitsers maar door blijven gaan met hun Energiewende, waar na 500 miljard euro subsidie het klimaateffect nihil, noppes, nada is en de lucht in het westen dankzij bruinkool ook al niet schoner. Het gaat geld, veel geld kosten om je stroom kwijt te raken. Schaarste bepaalt de prijs, een simpel economisch mechanisme.

U bent letterlijk, nee, erger dan waardeloos bezig waar het gaat om zonnepanelen en windplannen. Om de biomassa – minstens 8x smeriger dan gas en op zweaceldioxide na ook smeriger én CO2-rijker dan kolen! - te realiseren moet u van half Brabant een monocultuur snelgroeibos maken, bij volledig fossielvrij zijn we 3x Brabant verder. 0 Biodiversiteit, 0 koeien en 0 weiden. En het wordt er geen honderdste graad kouder van! De CO2-reductie? In de boekhouding meteen, buiten de eerste 40 jaar helemaal niets!

De gedeputeerde mag mij uitleggen hoe wij in 2050 geheel energieneutraal en zonder fossiele brandstoffen verlichten, vervoeren en verwarmen bij 3 weken somber weer in de wintermaanden. Weet je wat: doe eerst maar even 2 dagen. Vertel eens: hoe?

Research en Development: in energie, in isolatie, in energieopslag, in boortechnieken voor geothermie. Geen exploitatie, maar innovatie. Geen mitigatie, maar adaptatie.Geen economisch catastrofale Greenpeace- en Urgenda-utopiën, maar vooruitgang en welvaart. Steun kernfusie en plasma’s bij DIFFER, kijk wat je voor 4egeneratie kernreactoren, met name de thorium gestookte gesmolten zoutreactoren, kan betekenen!