Spreektekst Brabants Energieakkoord 13 mei

Inbreng Harry van den Berg (PVV) bij het debat over het Brabants Energieakkoord, dat gaat over het bereiken van 14% duurzame energie in 2020 en 100% duurzame energie in 2050.
Deze tekst is vooraf gemaakt en niet ketterlijk uitgesproken, maar geeft de strekking goed weer.
Voorzitter,

Een themavergadering over de energietransitie op 1 april en besluitvorming op vrijdag de 13e.
Eén grote ongelukkige grap, wat een timing!
EU: investeringen in wat u noemt "duurzame energie" -20%
In Duitsland - 47%: de HELFT minder!
Daar is het feedin tarief terug geschroefd naar 30 cent per kwh. Zelfs dat is kennelijk niet rendabel! Kern- en kolen kosten 2 tot 6 cent! Voor dit Groen-Ideologische college ongetwijfeld aanleiding de inspanningen nog wat verder te verhogen.

Het Brabants Energie Akkoord: het moet gezegd, aan ambitie geen gebrek. Aan gezond Brabants boerenverstand helaas wel. Dat is geen loze uitspraak, dat ga ik voor u onderbouwen.

Uiteraard is niemand tegen zuinig omgaan met grondstoffen. Eenvoudige isolerende maatregelen, betere apparatuur, er is genoeg te winnen. De markt is echter slim genoeg om dit geheel zelf te regelen. Het gaat fout als de overheid met een zak geld komt rammelen: steevast te hoge verwachtingen, technische problemen en financiële tegenvallers. Stop er mee!De energieopwekking: Ik nodig mijn collegae hier in de zaal van harte uit om naar de interruptiemicrofoon te komen indien iets niet duidelijk is, of indien u het er niet mee eens bent. Deze materie is zo complex, dat het niet op de achterkant van een bierviltje uit te leggen valt.Allereerst: wat doet CO2? Het vergroent de wereld aantoonbaar, dit groeikasgas, vraag het de tuinders in het Westland maar, die er nu om verlegen zitten! Mogelijk is het van invloed geweest op een zeer milde temperatuurstijging sinds 1850: voordelen alom! Maar wat doet CO2-reductie met de wereldtemperatuur? Zowel staatssecretaris Dijksma als de Deense statisticus Bjorn Lomborg komen via het officiële IPCC MAGICC-model uit op 0,05'C in 2100 tegen ongeveer 19.000 milJARD euro tot dat jaar voor de hele EU. 5/100e Graad, het Brabants Energieakkoord zit op een theoretische besparing van enkele miljoensten van een graad.Ik ga de motie over het stopzetten van het klimaatargument opnieuw indienen. Indien u die enkele miljoenste graad wél een valide argument vindt, dan nodig ik u nú uit om het te verdedigen! Anders stoppen met die volksverlakkerij en gewoon voor stemmen. De waarheid is niet altijd even leuk en comfortabel. Noem het "the inconvinient truth", u weet wel, die film vol voorspellingen, waarvan 10 jaar later werkelijk niets is uitgekomen, behalve dan wereldwijd catastrofaal klimaatbeleid en een enorme bankrekening voor klimaatjomanda Al Gore.Wat opvalt in de Brabantse stukken is dat de grofweg 75% van de duurzame energie bestaat uit het verstoken van afval, hout bij particulieren, biomassa en biofuels die stuk voor stuk oneindig veel smeriger zijn dan gas en veelal óók smeriger én in werkelijkheid CO2- rijker dan kolensstook per kwh.De burger wordt in de luren gelegd met mooie plaatjes van technisch briljante, maar toch ook wel erg lelijke windmolens, lelijke zonnepaneeltjes en de nieuwste telg: geothermie. Kijken we naar de eigen plaatjes van de provincie, dan zien we dat elk van die "oplossingen" slechts ongeveer 1% dekt van de energiebehoefte. 1 procent!- Het Brabants landschap wordt verwoest met 250 stuks klimaatminaretten voor 1%, inderdaad 1% van het energieverbruik

- De stads- en dorpsgezichten worden vernield door onzinpaneeltjes, die samen met al die volle fabrieksdaken, die bij de eerste de beste flinke sneeuwstorm als gevolg van sneeuwduinvorming die nauwelijks te ruimen is, in kunnen storten, ook voor 1%, inderdaad 1% van het energieverbruik.... en in de winter.... nagenoeg niks, in het donker... helemaal niks! 
- En dan is er nog geothermie: tientallen, zo niet honderden miljoenen voor een systeem dat ook 1% brengt, 1% VOLGENS DE EIGEN PROVINCIALE INFOGRAPHICS
Had de gedeputeerde er al mee gerekend dat zo'n 400 watt pomp die daar aan hangt goed is voor eenzelfde elektriciteitsverbruik als de hele rest van een gemiddeld huishouden? Laat staan dat er ook nog een dikke Telsa aan het stopcontact hangt...Buiten die 3% wordt dus alle duurzame inspanning qua elektriciteits en warmteopwekking met fijnstofspuwende rotzooi gedaan. Eigenlijk 97% vervuilend, hoewel gas eigenlijk nagenoeg schoon is. Lekker duurzaam! Op papier! Meerdere moties van de PVV om luchtmetingen te doen in de buurt van biomassacentrales zijn steeds geweigerd. Doet u nu wel mee?microfoon valt uit, behoorlijk lang, terwijl ik gewoon wat door klets.Excuses, deze microfoon werkt net als de NS op 100% Nederlandse windstroom. Nauwelijks voluit, grootste deel van de tijd ruim tot zeer ruim daar onder, zo'n 10 weken per jaar op minder dan 10% en soms helemaal niet. Toch rijdt de trein, nou ja, meestal - geen goed voorbeeld, ik geef het toe. Komt dit omdat we tegenwoordig elektriciteit op kunnen slaan, of komt dit omdat de NS-directie, net als al die 100% windstroomaanbieders u glashard voor staan te liegen?Maar dat is nog niet alles:

Door steeds meer wind en zon - ook internationaal - op het net te gooien, wordt de elektriciteit op wind- en zonrijke momenten steeds minder waard, waardeloos of zelfs negatief geprijsd. De subsidies moeten dus nóg verder omhoog om de duurzame droom in stand, of zoals u het noemt: "rendabel" te houden, dit is al op vrij korte termijn niet meer haalbaar. Subsidies die - luister even SP! - voor driekwart gedragen worden door de huishoudens, die nog geen 15% van de elektriciteit gebruiken!De subsidies zullen uiteindelijk net als in Duitsland, Engeland en Spanje drastisch verlaagd moeten worden, de duurzame energiemarkt zal daarbij hopeloos imploderen. Ook gaan de zon- en windinitiatieven, inclusief de door het CDA met zonnepanelen volgeduwde sportverenigingen genadeloos onderuit, inclusief ook  de aandeelhouders die een stukje windmolen gekocht hebben en ook de mensen met panelen op het dak gaan dit niet meer terug verdienen: salderen wordt onhaalbaar onbetaalbaar! Zij zijn gewaarschuwd, u bent gewaarschuwd, maar de huidige energiereuzen gáán al onderuit. De aandelen van de Vattenfals en de RWE's zijn de afgelopen jaren 500 miljard euro minder waard geworden: gesubsidieerde kapitaalvernietiging! Een aandeelhoudersstad als Essen, dat is 2x Eindhoven, moet dit jaar 18 miljoen euro bezuinigen door minder RWE-dividend. Keihard en de burger dubbel gepakt: peperdure elektriciteit en sterk verschraalde voorzieningen, dat is Duitsland, Kennelijk úw voorbeeldland!Pensioenfondsen zijn ook hard geraakt door die weggewaaide 500 miljard.... en dus ook de gepensioneerden en zij die er voor sparen. En wat roept CDA-mevrouw Worthmann, gepromoveerd tot chef ABP? Nóg meer duurzame energie! Hoe ongeschikt wil je het hebben, het is ten hemel schreiend, zo onvoorstelbaar, of zoals natuurkundige Fred Udo het zei na aanleiding van Henk Kamps' laatste energiebrief: "misdadig krankzinnig"!In Rotterdam ligt een haven, met een vloeibaar gasterminal. Daar kunnen we gewoon gas uit de VS laten komen, kost bijna niks meer. Groningen kan de productie nog wat terug draaien, allemaal blij! 

Dan spaart u ten opzichte van biomassa direct zo'n 60% CO2 uit. Niet dat wij dat nodig achten, maar we denken graag met u mee. Bovendien wordt de lucht niet vervuild met massa's fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden uit gesubsidieerde pelletkachels en gesubsidieerde biomassacentrales! Uw klimaatdoelen worden moeiteloos gehaald, zonder landschap en stads- en dorpsgezichten geweld aan te doen en dat bij een opmerkelijk frissere lucht, die toch al in bijna heel Nederland superschoon is! Die paar moderne kolencentrales vormen dan echt geen probleem, nu al niet, en dan helemaal niet meer!Maar weet u wat nog belangrijker is? De Nederlandse gezinnen kunnen 1000 euro netto per jaar meer besteden door af te zien van dat klimaattechnisch volstrekt irrelevante Nederlandse en Brabants Energie Akkoord! De gepensioneerden en spaarders hoeven niet meer te vrezen voor hun pensioen. De mensen in het buitengebied hoeven niet meer te lijden onder infrasoon geluid en een verpest uitzicht met een lagere woningwaarde als wrang toetje toe...Kijk eens wat dat voor een oppepper aan de geplaagde middenstand in onze provincie geeft... en de spinoff die dat geeft! Wat een werkgelegendheid en wat een schone lucht met een prachtige horizon! En weet u? Wij verwachten over 10, 15, ook al zou het 30 jaar zijn, de 4e generatie volledig veilige kernenergie, zonder noemenswaardig afvalprobleem. Als dat wereldwijd even snel uitrolt als de mobiele telefoon, dan krijgen we ook een CO2-crisis: door tekorten! (leg ik uit als er naar gevraagd wordt: ontzilten oceanen; woestijnen worden graanschuren, etc.)ik heb een aantal vragen aan de gedeputeerde:- Aan het Energieakkoord voor duurzame groei - in elkaar geflanst door 40 veelal ideologisch en / of zakelijk belanghebbenden, BUITEN DE DEMOCRATIE EN HET BUDGETRECHT VAN DE TK OM! - hebben 0 ingenieurs - dat zijn mensen die kunnen rekenen en een elektriciteitsvoorziening  ontwerpen - meegewerkt. Hoeveel ingenieurs waren er bij het Brabants Energieakkoord betrokken?- de "Motie van 20 miljard", de door de 2e kamer aangenomen motie voor sluiting van alle kolencentrales - hetgeen 20-30 miljard gaat kosten-, zou betekenen dat het einde oefening is voor de biomassabijstook in de Amercentrale en ook het Amer-warmtenet, In antwoord op vragen van D66 geeft het college aan dat dit een gat slaat van 1,7% in de duurzame doelstelling. Volgens mij loopt dat op richting 4% in 2020. Hoe gaat u dit oplossen, en dan met name de warmtevoorziening voor de aangesloten woningen, bedrijven en instellingen op dat Amernet.- Heeft u haast met de CO2-reductie? Waarom noemt u dan min of meer biomassa / natuurbos uit Amerika, dat er zeker 60 jaar over doet om de "carbondebt" ten opzichte van kolenstook in te halen, ofwel, pas vanaf 2080 is er in werkelijheid sprake van enige CO2-reductie, voordien juist mééruitstoot, een middel tegen opwarming van de aarde?- wat vindt u er van dat de kosten voor het vermijden van 1 ton CO2, dat volgens het IBO-rapport met fiscaal voordeel voor elektrisch rijden, de belastingbetaler € 5.700 kost, terwijl deze ton op de CO2-beurs maar € 5,50 waard is, en in hoeverre bent u bij die 99,9% kapitaalvernietiging bereid het laadpalenbeleid voort te zetten?

Inderdaad: aan ambitie geen gebrek. Dat is prima, maar dan graag mét gezond Brabants boerenverstand ! Daarom: geen cent naar dit beleid en eigenlijk... dat hele klimaatbeleid afschaffen!

Nog een tweetal genadeloos harde nabranders: de waarde van Elon Musks mega zonneproject Solar City is geïmplodeerd op de beurs EN Gisteren hebben wij al vragen ingediend inzake de zonnepanelen, die beter ONZINpanelen genoemd kunnen worden: het kost meer energie om het paneel te maken, omderhouden en af te voeren, dan dat het paneel produceren kan in Noord en West Europa, aldus een Zwitserse studie. De laatste vraag luidt:
5​Naast de schandalen met neodymium uit de chemische hel in het Chinese Baotou in windturbines en het kobalt in elektrische auto’s uit de afgrijslijk mensonterende mijnbouw van Oost-Kongo, zien wij bij zonnepanelen het gebruik van Stikstoftrifluoride, Hexafluorethaannitrogeen, zwavelhexafluoride en zoutzuur. Bent u het met de PVV eens dat het door u voorgestane energie-opwekkings- en laadpalenbeleid niet bepaald maatschappelijk verantwoord, laat staan milieuvriendelijk genoemd kan worden? Zo nee, waarom niet?
Laat u verbijsterd het weekend in gaan en lees de vragen in het dagbericht van gisteren!
met vriendelijke groet,Harry van den Berg PVV NB